Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Popis vyhlášky

Účinnost

OZV 1/2016

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce

21.5.2016 

Nařízení obce Podolí č.3/2015 

 Nařízení Obce Podolí č. 3/2015, kterým se vydává tržní řád

16.11.2015 

OZV 2/2015

Obecně závazná vyhláška obce Podolí, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2016 

OZV 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Podolí, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podolí

1.7.2015 

OZV 1/2007

Obecně závazná vyhláška obce Podolí o místních poplatcích ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství,  poplatek ze vstupného

1.5.2007

OZV 2/2007

Obecně závazná vyhláška obce Podolí, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Podolí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Podolí 

12.4.2007

OZV 3/2007

Obecně závazná vyhláška obce Podolí o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.5.2007

OZV 4/2007

Obecně závazná vyhláška obce Podolí o místních poplatcích a nakládání s odpadními vodami

1.1.2007

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací