Obec Podolí
Drobečková navigace

Úvod > Dotace obce

Dotace obce

Dotace na rok 2019 

1) Olomoucký kraj poskytl příspěvek ve výši 17 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Podolí podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s Programem na podporu JSDH 2019 a jeho dotačním titulem "Dotace na opravu karburátoru, výfukového potrubí a alternátoru zásahové vozidla obcí Olomouckého kraje na rok 2019"

Z poskytnuté neinv. dotace z Olomouckého kraje, obec Podolí zajistila pro SDH Podolí opravu alternátoru a výfukového potrubí u hasičského vozidla v celkové výši 18.905,- Kč

2) Obec Podolí, jakožto příjemce získala od Olomouckého kraje, jako poskytovatele, neinvestiční dotaci ve výši 20.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na Hodové slavnosti k založení obce Podolí – 670 výročí.

Na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 15.10.2019 byla obec povinna dle článku II. poskytnutou dotaci použít v souladu s programem podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019. Obec Podolí poskytnutou dotaci použila při příležitosti hodových oslav v obci na hudební vystoupení pro děti, které zajišťoval pan Karel Hejl dále na hudební vystoupení pana Jaroslava Filgase – zpěvák sk. Argema a nakonec na večerní hudební zábavu, kterou zajišťovala skupina AXEL.

Dotace na rok 2020

1)

Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 17.000,- Kč na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Podolí.

Na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 09.06.2020 byla obec povinna dle článku II. poskytnutou dotaci použít na pořízení elektrocentrály a příslušenství.

Obec Podolí poskytnutou dotaci použila na pořízení elektrocentrály HERON 68 AVR-3 6,8kW/15 HP. Pořízení bylo provedeno dodavatelsky firmou Požární bezpečnost s.r.o., IČ: 27660940, sídlo - Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava. Celková částka pořízení činila 28.989,- Kč

2)

Obec Podolí, jakožto příjemce získala od Olomouckého kraje, jako poskytovatele, účelovou investiční dotaci ve výši 220.000,- Kč za účelem podpory vypracování projektové dokumentace na ČOV. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace byla dotace využita ke zpracování projektové dokumentace k likvidaci splaškové kanalizace odpadních vod pro naši obec Podolí u Přerova, kterou pro nás zpracovala společnost Hydro-eko projekce, s.r.o.,, IČ 07241755, Kozlovská 2852/47, Přerov za celkovou cenu prací ve výši 452.746,-Kč.
logo Olomoucký kraj

Dotace v roce 2021

Olomoucký kraj poskytl v rámci dotačního Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 v dotačním titulu "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce" na akci "Úprava veřejného prostranství a oprava kaple v obci Podolí" na realizaci výsadby veřejné zeleně a opravu prostor kaple ve výši 280.000 Kč. 

POV.jpg

 Mikroregion Mostěnka

Centrum společných služeb mikroregionu Moštěnka

Ochranu osobních údajů GDPR pro naši obec zajišťuje:

Ing. Michaela Müllerová
Šumperská 926
783 91 Uničov
mob.+420 727 938 440

e-mail: mmullerova@volny.cz

Změna velikosti písma

3. 10. Bohumil

Zítra: František

Povodňový plán obce Podolí

povodňový portál

Návštěvnost stránek

130090