Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace obce

Dotace obce:

Dotace v roce 2023

 

Publicita -dotace z EU a SZIF - Oprava fasády KD v obci Podolí.pdf

 

Dotace na rok 2019 

1) Olomoucký kraj poskytl příspěvek ve výši 17 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Podolí podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s Programem na podporu JSDH 2019 a jeho dotačním titulem "Dotace na opravu karburátoru, výfukového potrubí a alternátoru zásahové vozidla obcí Olomouckého kraje na rok 2019"

Z poskytnuté neinv. dotace z Olomouckého kraje, obec Podolí zajistila pro SDH Podolí opravu alternátoru a výfukového potrubí u hasičského vozidla v celkové výši 18.905,- Kč

2) Obec Podolí, jakožto příjemce získala od Olomouckého kraje, jako poskytovatele, neinvestiční dotaci ve výši 20.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na Hodové slavnosti k založení obce Podolí – 670 výročí.

Na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 15.10.2019 byla obec povinna dle článku II. poskytnutou dotaci použít v souladu s programem podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019. Obec Podolí poskytnutou dotaci použila při příležitosti hodových oslav v obci na hudební vystoupení pro děti, které zajišťoval pan Karel Hejl dále na hudební vystoupení pana Jaroslava Filgase – zpěvák sk. Argema a nakonec na večerní hudební zábavu, kterou zajišťovala skupina AXEL.

Dotace na rok 2020

1)

Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 17.000,- Kč na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Podolí.

Na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 09.06.2020 byla obec povinna dle článku II. poskytnutou dotaci použít na pořízení elektrocentrály a příslušenství.

Obec Podolí poskytnutou dotaci použila na pořízení elektrocentrály HERON 68 AVR-3 6,8kW/15 HP. Pořízení bylo provedeno dodavatelsky firmou Požární bezpečnost s.r.o., IČ: 27660940, sídlo - Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava. Celková částka pořízení činila 28.989,- Kč

2)

Obec Podolí, jakožto příjemce získala od Olomouckého kraje, jako poskytovatele, účelovou investiční dotaci ve výši 220.000,- Kč za účelem podpory vypracování projektové dokumentace na ČOV. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace byla dotace využita ke zpracování projektové dokumentace k likvidaci splaškové kanalizace odpadních vod pro naši obec Podolí u Přerova, kterou pro nás zpracovala společnost Hydro-eko projekce, s.r.o.,, IČ 07241755, Kozlovská 2852/47, Přerov za celkovou cenu prací ve výši 452.746,-Kč.
logo Olomoucký kraj

Dotace v roce 2021

Olomoucký kraj poskytl v rámci dotačního Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 v dotačním titulu "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce" na akci "Úprava veřejného prostranství a oprava kaple v obci Podolí" na realizaci výsadby veřejné zeleně a opravu prostor kaple ve výši 280.000 Kč. 

POV.jpg