Obec Podolí
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

OZV 1/2015 

Název vyhlášky

Popis vyhlášky

Účinnost

OZV 1/2016

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce

21.5.2016 

Nařízení obce Podolí č.3/2015 

 Nařízení Obce Podolí č. 3/2015, kterým se vydává tržní řád

16.11.2015 

OZV 2/2015

Obecně závazná vyhláška obce Podolí, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2016 

OZV 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Podolí, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podolí

1.7.2015 

OZV 1/2007

Obecně závazná vyhláška obce Podolí o místních poplatcích ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství,  poplatek ze vstupného

1.5.2007

OZV 2/2007

Obecně závazná vyhláška obce Podolí, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Podolí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Podolí 

12.4.2007

OZV 3/2007

Obecně závazná vyhláška obce Podolí o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.5.2007

OZV 4/2007

Obecně závazná vyhláška obce Podolí o místních poplatcích a nakládání s odpadními vodami

1.1.2007

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva

Ostatní usnesení na úřední desce.

 Mikroregion Mostěnka

Centrum společných služeb mikroregionu Moštěnka

Ochranu osobních údajů GDPR pro naši obec zajišťuje:

Ing. Michaela Müllerová

Šumperská 926

783 91 Uničov

tel. 727 938 440

e-mail: mmullerova@volny.cz

Změna velikosti písma

3. 12. Svatoslav

Zítra: Barbora

Kalendář akcí

Povodňový plán obce Podolí

http://www.edpp.cz/dpp/podoli/

Návštěvnost stránek

094919